Aktywa iMercado po pierwszym kwartale 2024

Aktywa zainwestowane przez Klientów Grupy iMercado w fundusze inwestycyjne, plany systematycznego oszczędzania, IKE i IKZE oferowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych – naszych partnerów – wg stanu na koniec marca 2024 r. wyniosły 90,58 mln PLN.
Na łączną wartość aktywów składają się inwestycje:

  • za pośrednictwem iMercado sp. z o.o. w fundusze inwestycyjne otwarte – 55,32 mln PLN.
  • za pośrednictwem Rise Capital sp. z o.o. (podmiotu kontrolowanego przez iMercado sp. z o.o.) w fundusze inwestycyjne zamknięte – 35,26 mln PLN.

Grupa iMercado jest profesjonalnym pośrednikiem na rynku funduszy inwestycyjnych. Działa na rynku kapitałowym w oparciu o zgody wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zespół iMercado tworzą profesjonaliści branży inwestycyjnej o udokumentowanym wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Celem Grupy iMercado jest zdobycie pozycji lidera na polskim rynku doradztwa w zakresie inwestowania w fundusze.

Adam Dakowicz, iMercado sp. z o.o.