Plany Systematycznego Oszczędzania

Plany Systematycznego Oszczędzania są propozycją dla osób, które chciałyby regularnie budować realny kapitał w dłuższym okresie czasu. To co najmniej kilkuletnie plany inwestycyjne oparte na regularnych wpłatach, w określonym z góry okresie.

➢ Systematyczność wpłat w długim okresie powoduje, że coraz większa kwota pracuje na zysk i chroni przed bieżącą zmiennością rynków. Klient samodzielnie, w zależności od swoich potrzeb i możliwości określa jak długo chce oszczędzać i jakich okresowych wpłat będzie dokonywał.

➢ W ramach Planu, w zależności od akceptacji ryzyka inwestycyjnego Klient wybiera jedynie gotową strategię, np.: depozytową, konserwatywną, optymalną lub wzrostową.

➢ Wyboru zaangażowania w aktywa funduszy akcyjnych, mieszanych i obligacyjnych dokonują już zarządzający Planem, w zależności od wyboru strategii. W każdym momencie można zawiesić dokonywanie wpłat a następnie je wznowić, gdy powrócą możliwości inwestycyjne.

Chcesz zacząć oszczędzać?