Doradztwo inwestycyjne

W oparciu o licencję KNF oferujemy usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego opartego o szeroką paletę funduszy dostępnych w ramach naszej oferty. Usługi doradcze iMercado wyróżniają się na tle propozycji dostępnych na polskim rynku osiąganymi ponadprzeciętnymi wynikami inwestycji. Strategiczne kierunki realizowanych rekomendacji wypracowuje Komitet Doradczy złożony z niezależnych ekspertów, tj. doradców inwestycyjnych i zarządzających portfelami funduszy z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Dobór członków komitetu gwarantuje uwzględnienie w spektrum analiz szerokiego wachlarza strategii inwestycyjnych, klas aktywów, a także sektorów rynkowych. Pracami Komitetu kieruje Marek Mikuć – Prezes Zarządu iMercado sp. z o.o.

Jak to działa?

  1. W ramach osobistego spotkania z naszym Doradcą, wypełniasz krótką ankietę – tzw. „test adekwatności”, w którym udzielasz odpowiedzi na kilkanaście krótkich pytań, dotyczących Twoich oczekiwań, percepcji ryzyka i doświadczenia rynkowego. Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam określić Twój profil inwestycyjny
  2. Nasz Doradca przedstawi Ci modelowe strategie inwestycyjne korespondujące z Twoim profilem inwestycyjnym, reprezentujące konserwatywny, umiarkowany, zrównoważony, umiarkowanie agresywny lub agresywny styl inwestowania. Wspólnie dokonacie wyboru jednej z rekomendowanych strategii
  3. Kiedy kluczowe ramy doradztwa są już określone, zawieramy Umowę o świadczenie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego
  4. W ciągu 7 dni od zawarcia Umowy, przedstawimy Ci pierwszą rekomendację inwestycyjną. Jednocześnie za pośrednictwem naszego Doradcy będziesz miał możliwość złożenia zleceń nabycia funduszy wchodzących w skład rekomendowanego portfela funduszy.
  5. Dokonujesz opłacenia zleceń z własnego rachunku bankowego bezpośrednio na rachunki nabyć poszczególnych funduszy.
  6. Raz na kwartał dokonujemy podsumowania wypracowanych wyników oraz w ślad za nim przekazujemy aktualizację rekomendacji, która może obejmować zmiany składu portfela, dostosowanie do struktury modelowej, lub rekomendację powstrzymania się od
    jakichkolwiek działań. Ewentualnych zmian w składzie portfela dokonasz przy wsparciu naszego Doradcy.
  7. W ramach dyżurów Zespołu Doradztwa możesz za pośrednictwem Chatu Video w dowolnym momencie uzyskać komentarz do bieżącej sytuacji portfela.

Zespół doradców zapewnia naszym Klientom kompletne wsparcie na każdym etapie współpracy. Profesjonalne doradztwo inwestycyjne to także dostęp do analiz naszych ekspertów. Dzięki szerokiej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie pomagać inwestorom poszukującym projektów inwestycyjnych. Na podstawie informacji, jakie nam udzielisz nasi doradcy zarekomendują najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. Umożliwia to podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i dobór odpowiedniej strategii inwestycyjnej.

Doradztwo inwestycyjne

Inwestowanie to odpowiednie rozwiązanie dla osób, które poszukują efektywnych form zabezpieczenia i pomnażania posiadanego kapitału. .
Jest to również optymalne rozwiązanie dla inwestorów, którzy mogą dysponować już pewną koncepcją na temat swojego portfela inwestycyjnego, niemniej jednak potrzebują wsparcia, doradztwa i eksperckiej wiedzy. Wspólnie stworzymy holistyczny plan finansowy oparty o długoterminową lub dynamiczną ścieżkę.

Skorzystaj z usług naszych doradców inwestycyjnych