IKE/IKZE

IKE/IKZE to propozycje dla osób chcących zwiększyć swoje zabezpieczenie emerytalne. Decydując się na oszczędzanie i gromadzenie kapitału poza podstawowym systemem emerytalnym w ZUS mamy pewność, że całość zgromadzonych oszczędności trafi rzeczywiście do naszego portfela. Systematycznie wpłacane środki inwestowane są w wybrane przez Klienta fundusze inwestycyjne lub w wybraną gotową strategię inwestycyjną, np.: depozytową, konserwatywną, optymalną lub wzrostową w zależności od akceptacji ryzyka inwestycyjnego. Dowolność wysokości i terminu dokonywanych wpłat pozwala na dostosowania wielkości inwestycji do bieżących możliwości finansowych. Decydując się na plany emerytalne Klient uzyskuje dodatkowe korzyści podatkowe, których nie ma w przypadku pozostałych ofert inwestycyjnych.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

➢ W IKE wpłaty dokonywane są w dowolnej wysokości i terminie – aż do wysokości rocznego limitu, który w 2023 roku został określony na 20805 zł., również kiedy następuje zmiana strategii, która lepiej zaspokoi bieżące potrzeby inwestycyjne. Wypłata środków jednorazowo lub w dowolnej liczbie rat może nastąpić w dowolnym czasie, ale z uwagi na wiek inwestora wiąże się z różnym rozliczeniem podatkowym.

➢ Po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty zgromadzone środki wraz z wypracowanym zyskiem wypłacane są bez obciążeń podatkowych. Jeśli wypłata zostanie dokonana przed 60 rokiem życia, wówczas należy odprowadzić podatek od zysków kapitałowych.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

➢ W IKE wpłaty dokonywane są w dowolnej wysokości i terminie – aż do wysokości rocznego limitu, który w 2023 roku został określony na 8332 zł (dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit roczny wpłat wynosi w 2023 roku 12483 zł). również kiedy następuje zmiana strategii, która lepiej zaspokoi bieżące potrzeby inwestycyjne.

➢ Wypłata środków jednorazowo lub w dowolnej liczbie rat może nastąpić po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej przez 5 dowolnych lat. Wówczas wypłacane środki wraz z wypracowanym zyskiem obciążone będą 10%-owym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli wypłata zostanie dokonana przed 65 rokiem życia, wówczas należy zapłacić podatek zgodnie ze skalą podatkową.

Chcesz zacząć odkładać na emeryturę?