Kadra zarządzająca

Marek Mikuć
Prezes Zarządu iMercado sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego filia w Białymstoku; magister prawa (1993 r.), tytuł Master of Business Administration uzyskany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2002 r.), ukończone Studium Doktoranckie Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Szkole Głównej Handlowej (lata 2002 – 2005).

Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 969 oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 92. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Swoją karierę rozpoczynał w latach dziewięćdziesiątych jako makler papierów wartościowych.

W kolejnych latach pełnił funkcję w organach zarządczych: Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska – Wiceprezesa Zarządu w latach 2000-2003; Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Inwestycyjnego w latach 2003-2012; Open Finance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Prezesa Zarządu, Dyrektora Inwestycyjnego w latach 2012-2017; Posiada również doświadczenie zdobyte organach nadzorczych instytucji finansowych.


Ewelina Jakimiak
Prezeska Zarządu Rise Capital sp. z o.o.

Ewelina Jakimiak

Absolwentka wydziału Zarządzania i dowodzenia na kierunku Zarządzanie w Akademii Obrony Narodowej (2014).

Od 2013 roku związana z rynkiem finansowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w AgioFunds TFI, jako specjalista wsparcia sprzedaży. W kolejnych latach aktywnie uczestniczyła w obsłudze i rozwoju sieci sprzedaży oraz obsłudze Klienta Strategicznego. W lata 2017-2018 współuczestniczyła w budowaniu sieci doradców oraz odpowiadała za sektor administracyjno-operacyjny w Q Value S.A.

Od 2019 roku związana również z projektem e-commerce, przy współtworzeniu platformy typu marketplace.


Przemysław Lewocik
Inspektor Nadzoru

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się zarówno bieżącą obsługą i doradztwem prawnym na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, firm inwestycyjnych i ich agentów oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jak również reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.


Marcin Chadaj
Business Developer

Studiował na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również Policealne Studium Informatyczne MILA COLLEGE (specjalność technik informatyk ds. przetwarzania danych).

Doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym zdobywał w Skarbiec TFI S.A., jako Kierownik Biura Obsługi Inwestora, w SKARBIEC Serwis Finansowy Sp. z o.o., gdzie był Kierownikiem ds. Obsługi Klienta w Departamencie Klientów Instytucjonalnych, a następnie w SKARBIEC Investment Management S.A., gdzie pełnił funkcję Wicedyrektora Departamentu Doradztwa i Obsługi Klienta. W kolejnych latach współuczestniczył we wprowadzaniu na polski rynek pierwszych funduszy algorytmicznych, jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej Superfund TFI S.A. Był współzałożycielem Strefa Inwestorów Sp. z o.o. i AgioFunds TFI S.A., gdzie odpowiednio pełnił funkcje Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.


Adam Dakowicz
Business Developer

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. 

W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Domach Maklerskich BIG-BG, BOŚ, Wood&Company, odpowiednio na stanowiskach maklera, maklera giełdowego oraz szefa maklerów. Od 2001 r. związany z obszarami asset management i private banking Grupy mBanku (dawniej BRE Bank S.A.). W latach 2007 – 2009 Członek Zarządu BRE Wealth Management S.A., a następnie w latach 2009-2019 Prezes Zarządu AgioFunds TFI S.A. Inicjator, współzałożyciel i akcjonariusz licznych projektów na polskim rynku kapitałowym.