Informacje prawne i dokumenty
Lista TFI, z którymi Spółka zawarła umowy dystrybucyjne:


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych – w zależności od celu kontaktu – jest iMercado sp. z o.o. („Spółka”). Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przekazanie informacji dot. naszych wzajemnych relacji, w tym udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie. W dowolnej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Masz prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia – w tym celu skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (iod@imercado.pl). Jeżeli danych nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, to ich źródłem jest co do zasady nasz Klient lub nasz partner biznesowy.