O nas

iMercado Sp. z o.o. to firma działająca na rynku pośrednictwa finansowego. Jesteśmy podmiotem całkowicie niezależnym, niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, uprawnionym do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy zagranicznych.

Spółka prowadzi działalność w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, a także nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, na podstawie decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego z dn. 5 maja 2008 roku sygn. DPF/4031/10/9/08/JW. W zakresie objętym zezwoleniem spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.