Usługi maklerskie

Od grudnia 2023 roku iMercado Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym względem Rise Capital Sp. z o.o.

Rise Capital jest Agentem Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A. Spółka działa na podstawie Decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 lutego 2017 roku. Spółka w pełni korzysta z możliwości, jakie daje status Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A. tj. zapewnia dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych zamkniętych, obligacji korporacyjnych i skarbowych oraz produktów strukturyzowanych. Ze względu na wymogi regulacje iMercado i Rise Capital będą prowadziły swoją działalność niezależnie, jednak – w możliwie najszerszym zakresie – z wykorzystaniem efektów synergii w obszarze obsługi inwestorów.