Aktywa iMercado po trzecim kwartale 2023

Aktywa zainwestowane przez Klientów iMercado w fundusze inwestycyjne, plany systematycznego oszczędzania, IKE i IKZE oferowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych – naszych partnerów – wg stanu na koniec września 2023 r. wyniosły 43,02 mln PLN. Usługą doradztwa inwestycyjnego objęte było 69,5% aktywów zgromadzonych w portfelach Klientów.

Platforma produktowa iMercado w trzecim kwartale uległa rozszerzeniu o produkty kolejnej firmy inwestycyjnej – Quercus Towarzysto Funduszy Inwestycyjnych SA. Finalizujemy rozmowy z kolejnymi partnerami i już wkrótce będziemy mogli ogłosić zawarcie kolejnych umów.

Aktualną listę podmiotów, z którymi współpracujemy można znaleźć w zakładce https://imercado.pl/informacje-prawne-i-dokumenty

Adam Dakowicz, iMercado sp. z o.o.