Komentarz do sytuacji rynkowej po wrześniu

Miesiąc Banków Centralnych

We wrześniu dużo działo się po stronie Banków Centralnych. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Większość analityków spodziewała się obniżki o 25 punktów bazowych, więc skala obniżki była dużym zaskoczeniem. Dominowały komentarze o politycznym charakterze obniżki. Jednak warto zauważyć, że NBP analizuje wiele czynników przed podjęciem decyzji i obserwując spowolnienie gospodarcze i słabe dane u naszych partnerów wymiany handlowej zdecydował się na większą obniżkę niż spodziewał się tego rynek.

W połowie września Europejski Bank Centralny ogłosił 10-tą z rzędu podwyżkę głównej stopy procentowej, gdyż walka z inflacją wzięła górę nad słabnącą gospodarką. Podwyżki stóp procentowych spowodowały obecnie wzrost stopy banku centralnego z -0,5% w czerwcu 2022 r. do rekordowego poziomu 4%, najwyższego od 23 lat. Kluczową przyczyną podwyżki okazały się korekty w górę nowo opublikowanych projekcji makroekonomicznych dla strefy euro, według których inflacja w tym roku wyniesie średnio 5,6% z poprzedniej prognozy na poziomie 5,4% i 3,2% w przyszłym roku.

  1. Bank Anglii i Narodowy Bank Szwajcarii na wrześniowym posiedzeniu utrzymały stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a banki centralne Szwecji i Norwegii zakomunikowały, że może nastąpić jeszcze jedna podwyżka.
  2. Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie w docelowym przedziale 5,25% –
    5,50%. Według prognoz można oczekiwać, że czeka nas jeszcze jedna podwyżka, i będzie utrzymywana na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas niż oczekiwano.
  3. Wszystkie banki centralne stoją przed tym samym dylematem, czyli jak znaleźć punkt równowagi pomiędzy spowalniającą gospodarką, wciąż zbyt wysoką inflacją i opóźnionym wpływem bezprecedensowych podwyżek stóp procentowych na gospodarkę.

Korekta na amerykańskich indeksach

Akcje na amerykańskim parkiecie we wrześniu kontynuowały korektę. Tu można odnieść się do specyficznej sezonowości miesiąca września, gdyż wrzesień jest historycznie najsłabszym miesiącem dla rynku akcji. Wszystkie główne indeksy zakończyły
wrzesień na minusie. S&P spadł o 4,87%, a Nasdaq o 5,81%, co stanowi najgorszy miesięczny wynik obu indeksów od końcówki 2022 roku. Indeks Dow Jones stracił w tym czasie 3,5%, co jest najsłabszym wynikiem od lutego tego roku.
Patrząc w ujęciu kwartalnym, wyniki nie wyglądają już tak źle jak we wrześniu, co dodatkowo mówi o tym, jak słaby był wrzesień dla rynku akcji. S&P stracił 3,65%, Dow Jones spadł o 2,62%, a Nasdaq spadł o 4,12%. Jest to najsłabszy wynik indeksu Nasdaq od drugiego kwartału 2022 roku. Odzwierciedleniem słabego kwartału jest wskaźnik sentymentu Fear & Greed publikowany przez CNN Business, wskazujący na ekstremalny strach inwestorów.

Obligacje amerykańskie szukają dna


Ceny amerykański obligacji 10 letnich są w długoterminowym trendzie spadkowym, co powoduje, że rentowności są na poziomach nie widzianych od lat. Warto tu wspomnieć, że obligacje 10 letnie mają aktualną rentowność na poziomie 4,86% i zyskują 50 punktów bazowych od wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Natomiast 2 letnie obligacje mają rentowność na poziomie 5,17%. Póki co, rynki w dalszym ciągu ignorują dużą różnicę między cenami obligacji i akcji. Natomiast jeden z największych ETFów inwestujący w długoterminowe obligacje amerykańskie (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) dotarł do poziomów wycen z połowy 2007 roku. Taki spadek cen jest jednym z największych w historii. Co ciekawe, cały czas obserwujemy dodatnie saldo napływów do tego ETFa. Według danych etf.com w/w ETF posiada on blisko 39 miliardów dolarów aktywów, a od początku roku napływy wynoszą rekordowe ponad 15,6 miliarda dolarów. Jednocześnie obserwowana na rynku przecena przekroczyła już 10% w tym roku i 50% od szczytu w sierpniu 2020 r, co nie jest korektą, a jednak destrukcją bogactwa.

Żródło: Wybrane fragmenty komentarza rynkowego Caspar TFI. Pełna treść raportu pod adresem https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/komentarz-inwestycyjny-caspar-tfi-wrzesien-2023