Rachunek za granicą

Oferta w trakcie przygotowania.

Już wkrótce we współpracy z domem maklerskim Q Securities S.A. oraz w oparciu o odrębną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego zaproponujemy zainteresowanym Inwestorom rachunek custody do przechowywani instrumentów finansowych w Luksemburgu.